پنل کاربری

سبد خرید

مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
تایید سفارش
مرحله 5
تکمیل سفارش

دسته بندیها:

واحد پول:

میزبانی اختصاصی 10GB - استفاده از 4 هسته cpu به صورت مستقیم و اختصاصی

امکان استفاده از 4 گیگابایت رم به صورت تضمینی

امکان نصب ماژول های مورد نیاز درخواستی در صورت امکان


میزبانی اختصاصی 20GB - امکان استفاده از 6 هسته به صورت مستقیم و اختصاصی

امکان استفاده از 6 گیگابایت رم به صورت تضمینی

امکان نصب ماژول های مورد نیاز درخواستی ، در صورت امکان


میزبانی اختصاصی 5GB - امکان استفاده از 2 هسته به صورت مستقیم و اختصاصی

امکان استفاده از 2 گیگابایت رم به صورت تضمینی

امکان نصب ماژول های مورد نیاز درخواستی ، در صورت امکان


میزبانی اختصاصی 2GB - میزبانی 2000 مگابایت لینوکس پربازدید

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.158.194.80) وارد شده است.