پنل کاربری

سبد خرید

میزبانی لینوکس حرفه ای

300,000ریال

سالانه
میزبانی 20 مگابایت لینوکس
420,000ریال

سالانه
میزبانی 50 مگابایت لینوکس
660,000ریال

سالانه
میزبانی 100 مگابایت لینوکس
960,000ریال

سالانه
میزبانی 200 مگابایت لینوکس
1,170,000ریال

سالانه
میزبانی 500 مگابایت لینوکس
1,750,000ریال

سالانه
میزبانی 1000 مگابایت لینوکس
2,650,000ریال

سالانه
میزبانی 2000 مگابایت لینوکس
4,300,000ریال

سالانه
میزبانی 5000 مگابایت لینوکس