تعرفه های ثبت دامنه

پسوندهای جهانی(قیمت ها به ریال می باشد)
پسوند قیمت ثبت دامین یکساله قیمت انتقال
.biz 480,000 480,000
.com 480,000 480,000
.info 480,000 480,000
.mobi 480,000 480,000
.name 480,000 480,000
.net 480,000 480,000
.org 480,000 480,000
.tel 950,000 950,000
پسوندهای ir. (قیمت ها به ریال می باشد)
پسوند قیمت برای 1 سال قیمت برای 5 سال
.ir 125,000 240,000
.co.ir 125,000 240,000
.id.ir 125,000 240,000
.org.ir 125,000 240,000
.ac.ir 125,000 240,000
.sch.ir 125,000 240,000
.gov.ir 125,000 240,000
.net.ir 125,000 240,000
پسوندهای کشوری و منطقه ای دیگر(قیمت ها به ریال می باشد)
پسوند قیمت ثبت دامین یکساله قیمت انتقال
.asia 350,000 490,000
.bz 2,100,000 2,100,000
.ae 3,900,000 3,900,000
.at 1,20,000 1,20,000
.be 880,000 880,000
.ca 1,500,000 1,500,000
.cc 1,200,000 1,200,000
.ch 980,000 980,000
.co.uk 950,000 950,000
.de 890,000 890,000
.dk 940,000 940,000
.es 820,000 820,000
.eu 590,000 590,000
.fr 880,000 880,000
.it 1,350,000 1,350,000
.li 1,200,000 1,200,000
.ltd.uk 1,200,000 1,200,000
.me 380,000 380,000
.me.uk 1,200,000 1,200,000
.net.uk 1,200,000 1,200,000
.us 740,000 740,000
.co 1,050,000 1,050,000
.ws 1,690,000 1,690,000
.nl 880,000 880,000
.tv 1,280,000 1,280,000