میزبانی لینوکس حرفه ای


  • میزبانی لینوکس حرفه ای


  • امکانات جانبی

  • پهنای باند ماهیانهMonthly Bandwidth Limit
  • تعداد زیردامنهMax Subdomains
  • تعداد بانک اطلاعاتیMax SQL Databases
  • تعداد اکانت ایمیلMax Email Accounts
  • حداکثر دامنه های اضافیMax Addon Domains
  • حداکثر دامنه های پارک شدهMax Parked Domains
  • نسخه PHP
  • تعداد اکانت های ftpMax FTP Accounts
  • Perl Support
  • Python
  • Tomcat

  • 20MB


  • 30,000

   تومان

  • 500MB
  • 1
  • no
  • 2
  • no
  • no
  • All Versions
  • 1
  • no
  • no
  • no

  • 50MB


  • 42,000

   تومان

  • 500MB
  • 1
  • no
  • 5
  • no
  • no
  • All Versions
  • 1
  • no
  • no
  • no

  • 100MB


  • 66,000

   تومان

  • 1,000MB
  • 1
  • 1
  • 10
  • no
  • 1
  • All Versions
  • 1
  • no
  • no
  • no

  • 200MB


  • 96,000

   تومان

  • 2,000MB
  • 1
  • 1
  • 20
  • no
  • 1
  • All Versions
  • 1
  • no
  • no
  • no

  • 500MB


  • 117,000

   تومان

  • 5,000MB
  • 2
  • 2
  • 50
  • no
  • 2
  • All Versions
  • 2
  • no
  • no
  • no

  • 1000MB


  • 175,000

   تومان

  • 10,000MB
  • 3
  • 3
  • 100
  • no
  • 4
  • All Versions
  • 3
  • no
  • no
  • no

  • 2000MB


  • 265,000

   تومان

  • 20,000MB
  • 4
  • 5
  • 200
  • 1
  • 5
  • All Versions
  • 4
  • no
  • no
  • no

  • 5000MB


  • 430,000

   تومان

  • 50,000MB
  • 10
  • 7
  • 500
  • 2
  • 10
  • All Versions
  • 5
  • yes
  • yes
  • no

  مشاهده سایر امکانات جانبیعدم نمایش سایر امکانات جانبی


  • میزبانی لینوکس حرفه ای
   Multi-site


  • امکانات جانبی

  • پهنای باندBandwidth Limit
  • تعداد زیردامنهMax Subdomains
  • تعداد بانک اطلاعاتیMax SQL Databases
  • تعداد اکانت ایمیلMax Email Accounts
  • حداکثر دامنه های اضافیMax Addon Domains
  • حداکثر دامنه های پارک شدهMax Parked Domains
  • نسخه PHP
  • تعداد اکانت های ftpMax FTP Accounts
  • Perl Support
  • Python
  • Tomcat

  • 10 گیگابایت


  • 880,000

   تومان

  • 15000 MB
  • 10
  • 10
  • 500
  • 15
  • 10
  • All Versions
  • 5
  • yes
  • yes
  • yes

  مشاهده سایر امکانات جانبیعدم نمایش سایر امکانات جانبی


  • نمایندگی میزبانی لینوکس


  • امکانات جانبی

  • پهنای باند ماهیانهMonthly Bandwidth Limit
  • تعداد زیردامنهMax Subdomains
  • تعداد بانک اطلاعاتیMax SQL Databases
  • تعداد اکانت ایمیلMax Email Accounts
  • حداکثر دامنه های اضافیMax Addon Domains
  • حداکثر دامنه های پارک شدهMax Parked Domains
  • نسخه PHP
  • تعداد اکانت های ftpMax FTP Accounts
  • Perl Support
  • Python
  • Tomcat

  • میزبانی 15 گیگابایت


  • 1,100,000

   تومان

  • 50,000MB
  • 30
  • 30
  • 500
  • 15
  • 30
  • All Versions
  • 30
  • yes
  • yes
  • yes

  مشاهده سایر امکانات جانبیعدم نمایش سایر امکانات جانبی