میزبانی ویندوز


 • میزبانی ویندوز 2008


 • امکانات جانبی

 • پهنای باند ماهیانهMonthly Bandwidth Limit
 • تعداد زیردامنهMax Subdomains
 • تعداد بانک اطلاعاتیMax SQL Databases
 • تعداد اکانت ایمیلMax Email Accounts
 • ASP.NET
 • آمار بازدیدکنندگان حرفه ای
 • کنترل پنل میزبانی
 • MailServer
 • WebServer
 • بانک اطلاعاتی

 • 100 مگابایت


 • 80,000

  تومان

 • 1GB
 • 1
 • no
 • 50
 • 2/3/3.5/4/4.5
 • no
 • WebSitePanel
 • SmarterMail
 • IIS 7.5
 • SQL Server 2008

 • 250 مگابایت


 • 100,000

  تومان

 • 2.5GB
 • 1
 • 1
 • 100
 • 2/3/3.5/4/4.5
 • no
 • WebSitePanel
 • SmarterMail
 • IIS 7.5
 • SQL Server 2008

 • 500 مگابابیت


 • 140,000

  تومان

 • 5GB
 • 1
 • 2
 • نامحدود
 • 2/3/3.5/4/4.5
 • yes
 • WebSitePanel
 • SmarterMail
 • IIS 7.5
 • SQL Server 2008

 • 1 گیگابایت


 • 200,000

  تومان

 • 10GB
 • 1
 • 3
 • نامحدود
 • 2/3/3.5/4/4.5
 • yes
 • WebSitePanel
 • SmarterMail
 • IIS 7.5
 • SQL Server 2008

 • 2 گیگابایت


 • 360,000

  تومان

 • 20GB
 • 2
 • 4
 • نامحدود
 • 2/3/3.5/4/4.5
 • yes
 • WebSitePanel
 • SmarterMail
 • IIS 7.5
 • SQL Server 2008

 • 5 گیگابایت


 • 610,000

  تومان

 • 50GB
 • 3
 • 5
 • نامحدود
 • 2/3/3.5/4/4.5
 • yes
 • WebSitePanel
 • SmarterMail
 • IIS 7.5
 • SQL Server 2008

 • 10 گیگابایت


 • 970,000

  تومان

 • 100GB
 • 4
 • 6
 • نامحدود
 • 2/3/3.5/4/4.5
 • yes
 • WebSitePanel
 • SmarterMail
 • IIS 7.5
 • SQL Server 2008

مشاهده سایر امکانات جانبیعدم نمایش سایر امکانات جانبی