1,500,000ریال

آموزش حضوری مدیریت سایت | در محل مشتری
یک جلسه 2 ساعته در محل مشتری| در شهر تهران
900,000ریال

آموزش حضوری مدیریت سایت|در محل شرکت
یک جلسه 2 ساعته
6,300,000ریال
سالانه
500,000 هزینه تنظیم
خدمات برنزی پشتیبانی وب سایت + 15 نفر ساعت
36,000,000ریال
سالانه
500,000 هزینه تنظیم
خدمات طلایی پشتیبانی وب سایت + 100 نفر ساعت
12,500,000ریال
سالانه
500,000 هزینه تنظیم
خدمات نقره ای پشتیبانی وب سایت + 50 نفر ساعت
2,400,000ریال
سالانه
500,000 هزینه تنظیم
خدمات پایه پشتیبانی فنی سایت
شامل • به روز رسانی هسته نرم افزار


 • تهیه نسخه پشتیبانی از سایت و کنترل صحت آن - برای دو بار در سال - هر 6 ماه یک بار

 • رفع مشکلات امنیتی و بازیابی سایت در صورت ویروسی و یا هک شدن وب سایت


2,000,000ریال

خدمات پشتیبانی موردی - پکیج 10 نفر ساعت
شامل ارائه سرویس پشتیبانی به مقدار ده نفر / ساعت
15,000,000ریال

خدمات پشتیبانی موردی - پکیج 100 نفر ساعت
شامل ارائه سرویس پشتیبانی به مقدار یکصد نفر / ساعت
9,000,000ریال

خدمات پشتیبانی موردی - پکیج 50 نفر ساعت
شامل ارائه سرویس پشتیبانی به مقدار پنجاه نفر / ساعت
1,500,000ریال

رفع هک و پاکسازی ویروسی وب سایت
800,000ریال

نصب سایت
شامل تهیه نسخه بک آپ از سایت قبلی، دانلود و نصب مجدد آن
4,000,000ریال
سالانه
700,000 هزینه تنظیم
خدمات استاندارد پشتیبانی وب سایت + 10 نفر ساعت
شامل • به روز رسانی هسته نرم افزار


 • تهیه نسخه پشتیبانی از سایت و کنترل صحت آن - برای دو بار در سال - هر 6 ماه یک بار

 • رفع مشکلات امنیتی و بازیابی سایت در صورت ویروسی و یا هک شدن وب سایت

 • پشتیبانی بصورت پاسخ به مشکلات و سوالات (حداکثر تا 48 ساعت کاری) از طریق پنل پشتیبانی حداکثر تا ده درخواست در ماه

 • 10 نفر/ساعت خدمات جهت استفاده برای پشتیبانی سیستم های تکمیلی سایت و انجام درخواست های موردی مرتبط با محتوای سایت


2,900,000ریال

خدمات پایه امنیتی و به روز رسانی وب سایت
شامل


 • به روز رسانی هسته اصلی وب سایت و نرم افزارهای جانبی تا آخرین نسخه موجود

 • نصب نرم افزارهای پایه امنیت وب سایت

 • بازبینی و پاکسازی امنیتی و ویروسی سایت


3,500,000ریال
سالانه
خدمات امنیتی وب سایت

 • نصب و بروز رسانی فایروال و نرم افزار های امنیتی با لایسنس معتبر ، جهت افزایش مقاوت سایت نسبت به حملات ویروسی و هکری

 • مانیتورینگ امنیتی سایت

 • تهیه کپی پشتیبان هر دو ماه یک بار

 • بازیابی سایت در صورت هک یا ویروسی شدن


600,000ریال

خدمات پشتیبانی موردی - پکیج 2 نفر ساعت
شامل ارائه سرویس پشتیبانی به مقدار دو نفر / ساعت
1,500,000ریال

خدمات پشتیبانی موردی - پکیج 5 نفر ساعت
قابل استفاده در یک یا چند نوبت درخواست
900,000ریال

خدمات بروز رسانی محتوای سایت
پکیج بروز رسانی مطالب سایت و ورود محتوا در سایت توسط شبکه سفید - تا 30 صفحه یا 10 مورد درخواست در سال
( برای تعداد صفحات یا درخواست های بیشتر مضربی از این پکیج می باشد )
400,000ریال

تهیه نسخه پشتیبان از سایت
تهیه نسخه پشتیبان از سایت و کنترل صحت آن برای یک مرتبه