معامله بسته نرم افزاری!
25,000,000ریال
بسته طراحی سایت ویژه آژانس مسافرتی
8,500,000ریال

پکیج پایه طراحی سایت
ثبت یا تمدید یک دامنه دات کام یکساله و یا دات آی آر پنج ساله
ثبت یا تمدید میزبانی 200 مگابایت یکساله
خدمات پایه راه اندازی سایت
یکسال خدمات استاندارد پشتیبانی
تنظیمات و بهینه سازی اولیه
قالب گرافیکی | قالب طراحی از پیش آماده
25 درصد تخفیف برای دامنه و هاست بیشتر
11,000,000ریال

پکیج استاندارد طراحی سایت
ثبت یا تمدید یک دامنه دات کام یکساله و یا دات آی آر پنج ساله
ثبت یا تمدید میزبانی 200 مگابایت یکساله
خدمات پایه راه اندازی سایت
یکسال خدمات استاندارد پشتیبانی
تنظیمات و بهینه سازی اولیه
قالب گرافیکی | قالب از پیش آماده با تغییرات محدود
25 درصد تخفیف برای دامنه و هاست بیشتر
10 درصد تخفیف در خرید امکانات تکمیلی
14,500,000ریال

پکیج برنزی طراحی سایت
ثبت یا تمدید یک دامنه دات کام یکساله و یا دات آی آر پنج ساله
ثبت یا تمدید میزبانی 200 مگابایت یکساله
خدمات پایه راه اندازی سایت
یکسال خدمات استاندارد پشتیبانی
تنظیمات و بهینه سازی اولیه
قالب گرافیکی | طراحی نیمه سفارشی
25 درصد تخفیف برای دامنه و هاست بیشتر
15 درصد تخفیف در خرید امکانات تکمیلی
29,000,000ریال

پکیج نقره ای طراحی سایت
ثبت یا تمدید یک دامنه دات کام یکساله و یا دات آی آر پنج ساله
ثبت یا تمدید میزبانی 500 مگابایت یکساله
خدمات پایه راه اندازی سایت
یکسال خدمات استاندارد پشتیبانی
تنظیمات و بهینه سازی اولیه
قالب گرافیکی | طراحی سفارشی
50 درصد تخفیف برای دامنه و هاست بیشتر
20 درصد تخفیف در خرید امکانات تکمیلی
39,000,000ریال

پکیج طلایی طراحی سایت
ثبت یا تمدید یک دامنه دات کام یکساله و یا دات آی آر پنج ساله
ثبت یا تمدید میزبانی 500 مگابایت یکساله
خدمات پایه راه اندازی سایت
یکسال خدمات استاندارد پشتیبانی
تنظیمات و بهینه سازی اولیه
قالب گرافیکی | طراحی اختصاصی و ممتاز
50 درصد تخفیف برای دامنه و هاست بیشتر
25 درصد تخفیف در خرید امکانات تکمیلی
10 درصد تخفیف برای پکیج بهینه سازی سایت